Leia sobiv tarbimislaen

Tarbimislaen nagu laenutoote nimigi ütleb, on eelkõige mõeldud erisuguste toodete/teenuste tarbimise finantseerimiseks olukorras, kus isiklikud rahalised vahendid selleks puuduvad. Praegusel ajahetkel on tarbimislaenud laenutoodete turul üsnagi levinud ning kuigi neid väljastatakse erinevates pankades ja/või laenufirmades erinevate nimevariatsioonide all, siis põhiolemus jääb nende kõigi puhul samaks – tarbimise toetamine.“

Tarbimislaenudega seonduvad küsimused

Kohates laenufirmade kodulehel erinevaid laenutoodete pakkumisi selliste nimedega nagu näiteks päikeselaen, väikelaen, terviselaen või midagi analoogset – võib kindel olla, et need peidavad kõik endas vähemal või rohkemal määral tarbimislaenu tähendust.

Sellest tulenevalt on paslik väita, et tarbimislaenu kasutusvaldkond on sedavõrd lai, et selle täpset väljastamise eesmärki võib sageli olla keeruline määratleda. Kõikide nimetatud laenutoodete puhul on lõpptulemus sarnane – laenutaotleja kontole laekub laenulepingus määratletud rahasumma, mida ta oma äranägemise järgi tarbimise hüveks kasutada saab. Kuna tarbimislaen pakub tarbijale võimalust lahendada erisuguseid igapäevaelus ettetulevaid olukordi, on see laenutoode ka üks laialt levinumaid omasuguste laenutoodete seas.

Tarbimisele suunatud ühiskonnas võivad vabade rahaliste vahendite olemasolu mingil hetkel vajada kõik inimesed olenemata nende vanusest või soost.

Tarbimislaenud on suunatud seega kõikidele eraisikutele, kel on võimalik laenulepinguga võetud kohustusi teenindada. Võetud laenukohustuste täitmise võimekus sõltub mõistagi regulaarse sissetuleku olemasolust ehk sissetulekute puudumisel võib laenu saamine osutuda keeruliseks kui mitte öelda, et suisa võimatuks.

Seega kõik täisealised, regulaarset sissetulekut omavad ning soovituslikult korrektse maksekäitumisega inimesed on laenuandjate poole pöördumisel enam kui teretulnud. Kuna teadaolevalt puudub väljastatud tarbimislaenude puhul kitsendatud kasutamispiirang, siis leiab tarbimislaenust enda finantseerimisvajaduses abilise kõige suurem hulk laenusoovijatest.

Oma põhiolemuselt tähendab tarbimislaenu võtmine seda, et laenu taotlemisega võimaldab laenuandja tarbijal saada oma kasutusse laenulepingus määratud ulatuses rahasumma, mida oma hetkevajadustest lähtuvalt vabal valikul tarbimisse suunata.

Teadaolevalt ei nõua laenufirmad tarbimislaenu taotlemise käigus või sellele järgneval perioodil üldjuhul tõendust laenu sihipärase kasutamise kohta. See annab tarbijale vabad käed valimaks, millisele teenusepakkujale oma laenurahast vabanev ressurss suunata ehk otsustamine laenatud raha kasutamise üle pole enamikel juhtudel piiratud. See asjaolu teeb tarbimislaenust mõistagi ühe eelistatuima laenutoote finantseerimisteenuste turul, kuna annab vabaduse oma rahaasjade planeerimiseks tarbija kätesse.

Sobiva laenusumma ning tagasimaksete suuruse leidmisel on abiks tarbimislaenu kalkulaator, mis on leitav iga laenuandja veebilehelt. Tarbimislaenu kalkulaator annab esmase aimduse sellest, milline võiks olemasolevate sissetulekute juures olla taotletava tarbimislaenu maksimaalne väljastatav summa ning jõukohaste tarbimislaenu tagasimaksete suurusjärk ühes kalendrikuus. Kuigi laenukalkulaator annab tarbijale esmase ülevaate tulevase kohustuse ulatusest ning on abiks kogu laenueelarve planeerimisel, saab konkreetsema info koos täpsemate tingimustega teada personaalse pakkumise küsimise järel ehk enamikel juhtudel alles peale taotluse esitamist.

Tarbimislaenu taotlusprotsessi alustamiseks piisab erinevate teenuste seast endale sobivate selekteerimise järel laenuandjale sooviavalduse ehk laenutaotluse esitamisest.

Edasised protseduurid tarbimislaenu taotlemise protsessis näevad ette nõutavate dokumentide, näiteks oma igakuist sissetulekut tõendava pangakonto väljavõtte, esitamist. Kui laenufirmal tekib tarbija laenutaotlusega seoses täiendavaid küsimusi, võtab laenuhaldur ehk laenufirma esindaja tavaliselt ühendust telefoni või e-maili teel, et tekkinud küsimustele kõik vajalikud vastused välja selgitada. Kõikide dokumentide esitamise ning positiivse laenuotsuse saamise järel vormistatakse laenuleping, mille sõlmimise järel kantakse soovitud laenusumma laenutaotluses näidatud pangaarvale.

Võttes arvesse seda, et valdav osa kogu tarbimislaenu taotlemise protsessist toimub digitaalsel kujul ehk interneti vahendusel, on tegemist ajaliselt kiirelt kulgeva asjaajamisega. Kuna laenuandja ning tarbimislaenu taotleva tarbija vahel on mõningas taotlusprotsessi etapis vajalik siiski ka suhtlemine, näiteks täiendavate dokumentide edastamise vajaduse tekkel, peab tarbija arvestama mõningase ajakuluga kogu laenutaotlemise protsessi kestel. Sellest hoolimata ei jää tarbimislaenu taotluse edastamise, vajalike dokumentide esitamise ning lõpetuseks siduva laenulepingu sõlmimise vahele tavapärasel juhul aega rohkemas ulatuses kui mõni tööpäev.

Võib juhtuda, et kogu protsess venib isikusamasuse tuvastamise nõude tõttu, mis paljudel juhtudel peab toimuma laenufirma esindajaga reaalselt kohtudes. Hoolimata sellest, et järjest suurem osa laenuandjatest pakub isikutuvastuse teostamise võimalust videovahendusel läbi spetsiaalsete programmide, on tarbijale mõningates olukordades mugavam sooritada protseduur hoopis selleks ette nähtud koostööpartnerit külastades, mis omakorda nõuab laenuandja või tema koostööpartneri füüsilist külastamist. Üheks selliseks koostööpartneriks isikutuvastuse teenuse pakkumisel on näiteks Omniva postkontorite võrgustik, mille katvus erinevate piirkondade lõikes on hea ning seetõttu tarbijale mugav (ning kiirem) külastada.

Tarbimislaenu taotlemisel, nagu iga teise laenutoote puhulgi, sõltub positiivse laenuotsuse saamine suuresti sellest, milline on laenutaotleja kohustuste ning väljaminekute struktuur ehk kui suure osa moodustaksid tulevikus kohustused koos taotletava laenu tagasimaksetega tema väljaminekutest. See tähendab, et laenu taotlemisel on aluseks objektiivne hinnang oma maksevõimele ning planeeritavate kohustuste täitmise võimekusele.

Teine aspekt positiivse laenuotsuse saamise juures on varasem maksekäitumise ajalugu – mida ebastabiilsem see minevikus on olnud, seda vähesemad saavad olema tarbija võimalused tulevikus tarbimislaenu või mistahes muud laenutoodet kasutada.

Erinevaid laenutooteid võrreldes keskendutakse sageli laenuga kaasnevate intressikulude hindamisele. Tavaliselt eelistab tarbija finantseerimisallikana kasutada sellist laenutoodet, mis laenamisega kaasneva kulu osas tagasimakseperioodi lõppu jõudes talle soodsamaks osutub. Sellest eelistusest tingitult võib teha loogilise järelduse, et tarbija eelistab igal juhul soodsama intressiga laenutoodet.

Tarbimislaenud jäävad intresside poolest keskmisse kuluklassi, kusjuures intresside määr sõltub sageli sellest, kui karmidele nõudmistele peab laenutaotleja laenu soovides vastama. Tavapärane praktika laenutoodete turul näitab, et mida leebemad tingimused on laenufirma tarbimislaenu saamiseks seadnud, seda kõrgemat intressi oma teenuse eest ka küsitakse. Tuleb tunnistada, et laenufirma vaatevinklist on selline praktika põhjendatud, kuna kõrgemad riskid tuleb ettevõttel enda kasuks teenima panna.

Kiirlaenude, väikelaenude ja krediidikontode detailsemaks võrdlemiseks ava laenuvõrdlusportaal Laenukompass.

Tarbimislaen, mida soovitame

Raha24 tarbimislaen

Laenunäide: 500 euro laenamisel 30 kuuks fikseeritud intressimääraga 33,15% aastas on krediidi kulukuse määr 48,46% aastas, lepingutasu 45 eurot, tagasimaksete summa 763,80 eurot (30 tagasimakset) ja makstav kogusumma 808,80 eurot.

Laenutingimused: laenusumma 100 kuni 5000 eurot. Laenuperiood 5 kuni 60 kuud. Krediidi kulukuse määr 27,24% kuni 48,50%. Intressimäär sõltub personaalsest olukorrast.

Tähelepanu! Enne laenutaotluse esitamist ja -lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ja pea nõu asjatundjaga. Finantsteenust osutab BB Finance OÜ.

Küsi personaalselt turu uuringut!

Juhul kui vajad personaalset turu uuringut või soovite küsida tarbijakrediidi kohta midagi üldiselt, siis saatke päring.

Vastame teile esimesel võimalusel. Päringud saadetakse aadressile: info@tarbimislaenud.ee