Kuidas valida krediidiandjat?

Facebook
Twitter
Email

Kuna tarbimislaenude kasutamine näitab tarbijate seas pidevat tõusutrendi, on see laenutoode järjest rohkematel juhtudel suurpankades pakutavate tarbimislaenude kõrval leidmas oma teed muude laenufirmade tooteportfellidesse.

Seega on tarbimislaenud tänase seisuga ka enamike väiksemate laenu andvate ettevõtete nimistus olemas, mis tagab tarbija jaoks olukorra, kus tal on võimalik valida erinevate laenuandjate hulgast endale kõige sobivam teenusepakkuja. Mõistagi võib rohkete võimaluste kõrval tarbijatel tekkida küsimusi, mis muudavad sobiva laenufirma valimise keeruliseks ning mõningatel juhtudel ka aeganõudvaks tegevuseks.

Sobivaima teenusepakkuja leidmisel aitab kaasa mõningane kaardistustegevus erinevate teenusetingimuste võrdlemisel, kuna see hõlbustab oma vajadustega paremini haakuvat teiste seast esile tõsta.

 

Millised ettevõtted pakuvad võimalust tarbimislaenu saamiseks?

Tarbimislaenu pakuvad kõik tuntumad finantsvaldkonnas teenuseid pakkuvad ettevõtted. Kõige tuntumad selles vallas on nimekad suurpangad, keda eelistatakse sageli konkurentidest paremate ehk kliendi jaoks soodsamate laenutingimuste pakkumiste tõttu.

Samas on tarbimislaenude pakkumisel arvestatavaks koostööpartneriks ka väiksemad laenufirmad, kes oma pakutavaid teenuseid pidevalt arendavad. Oma väiksuses ning paindlikkuses, mis väljendub sageli leebemate laenutingimuste seadmises, on ka nende pakutavad teenused kogumas järjest suuremat populaarsust.

Tulenevalt tihedast konkurentsist laenuteenuste pakkumisel on erinevad tingimused, mida laenusoovijad laenamisel arvesse võtavad, muutumas järjest ühtlasemaks. See tähendab, et järjest enam nähakse ka väiksemaid laenuandjaid üha enam suurpankadega võrdsemana ehk usaldusväärse koostööpartnerina oma laenuvajaduste rahuldamisel.

 

Kuidas leida endale sobivaim tarbimislaenu väljastav laenufirma?

Sobiva laenufirma valimisel tasub alustada ettevõtte kodulehtedel pakutavaga tutvumisest. Veebilehtedel olev info täieneb järjest kiiremas tempos, kuna suurem osa andmepäringutest teostatakse just selle andmeallika kaudu. Teenusekirjeldused, laenusaamise tingimused ning muud laenutaotlust ja selle esitamist puudutav on alustuseks hea info, millega tutvudes võib laenu sooviv isik turul pakutavatest teenustest üsna hea pildi kätte saada.

Suureks abiks kogu kaardistusprotsessi läbimisel võivad olla ka spetsiaalsed laenuvõrdlusportaalid nagu näiteks Financer või Laenukompass, kus erinevate laenuandjate ning nende toodete-tingimuste võrdlemine võimalikuks on tehtud. Enamasti piisab selliste võrdluslehtede kasutamisel vaid soovitava laenutoote ja/või laenusumma sisestamisest, mille järel kuvatakse laenusoovijale kõikidest määratletud piiridesse jäävatest teenustest ja nende teenuste pakkujatest nimekiri.

 

Millele tuleks laenufirma valimisel veel tähelepanu pöörata?

Kuigi intressi ning muude teenustasudega kaasnev rahaline kulu on üks kaalukamaid aspekte, on ka muud olulist, mis tarbija teravdatud tähelepanu laenutoodete võrdlemise juures vajab.

Näiteks pööratakse erinevate teenusepakkuja toodete võrdlemisel üha rohkem tähelepanu sellele, et kogu laenutaotlemise protsess oleks tarbija jaoks võimalikult kiire ning mugav. Sellest tingitult kohandavad laenuandjad järjest aktiivsemalt veebilehtede kasutusmugavust läbi erinevate iseteeninduskeskkondade arendamise. See tagab tarbijale oma kasutajakonto ning laenulepingutega seonduva info kiire kättesaadavuse.

Seega on iseteeninduskeskkondade vahendust kasutades tarbijatel võimalik hallata kõiki oma kehtivaid teenuselepinguid, taotleda erinevaid lepingumuudatusi (näiteks maksepuhkust) või küsida vajadusel lisalaenu. Tarbijad tõlgendavad selliste võimaluste olemasolu kui paindlikkust, sest kirjeldatud lisandväärtust pakkudes on valitud koostööpartner igal ajahetkel ning olukorras tarbija jaoks olemas vaid mõne hiirekliki kaugusel asuva veebilehe kaudu. Seega on tehnoloogiliselt kaasaegsete võimaluste olemasolu iseteeninduskeskkondade näol saanud laenuotsuse tegemise protsessis järjest määravamaks näitajaks.

Autorist lähemalt

Autorist lähemalt

Tarbimislaenud.ee on sõltumatu portaal, mis seletab lahti tarbimislaenudega seonduvad põhimured ja küsimused. NB! Tarbimislaenud.ee ei paku finantsteenust ning me ei võta külastajate ees vastutust finantsotsuste langetamise eest.

Sisukaart