Laen maksehäirega. Kust saab?

Facebook
Twitter
Email

Laenumaailma süvenedes tõstatub ikka ja jälle küsimus: “Kas ma saan laenu maksehäirega?”. Kuigi vastus sellele küsimusele peaks olema iseenesest selge, siis on ka selles valdkonnas nüansse, mis ei lase teemale ühest ning põhjapanevat selgitust anda. Seetõttu pöörab Laenuhai portaal laenamisele maksehäirega erilist tähelepanu ning selgitab põhjalikult lahti, kas üldse ning mis võimalused laenamiseks sellises olukorras olles eksisteerivad.

 

Mida tähendab maksehäire?

Sisuliselt tähendab maksehäire makseraskustesse sattumist. Makseraskusena käsitletakse sellist võlgnevust, kus arve tasumise tähtaeg on ületanud 45 kalendripäeva ning mille suurus on 30€ või enam. Maksehäirena käsitletakse sellist infot, mis on kantud avalikku registrisse. Sellist registrit peab Creditinfo Eesti AS ning sellele on ligipääs kõikidel soovijatel. Kõige aktiivsemalt kasutavad selles registris olevat infot pangad ning muud krediidiasutused, näiteks järelmaksu pakkujad juhul, kui soovitakse uurida uue kliendi tausta.

Maksehäiretega seotud info viitab kõige selgemalt inimese üldisele maksevõimele ning maksekäitumise ajaloole. Piltlikult öeldes tähendab sellesse registrisse sattumine, et finantsalane maine on rikutud mõnel juhul päris pikaks ajaks. Kõige lihtsam on tarbijale soovitada sellesse registrisse üldse mitte sattuda, kuid paraku ei ole see alati võimalik. Sellisel juhul on vajalik hinnata, mis tüüpi maksehäirega kande puhul tegemist on.

Tasub teada, et igal inimesel on õigus vabalt ligi pääseda endaga seotud infole, kusjuures iseendaga seotud päringud on reeglina kättesaadavad lisatasuta. Kõige kiiremini pääseb endaga seotud kannetele ligi E-seif vahendusel. Maksehäireregistri ülesehitus on lihtne ja loogiline. Kanded kajastavad sellist infot nagu: võlgnevuse suuruse vahemik, võlgnevuse tekke aeg ning kui võlgnevus on juba tasutud, siis ka selle lõpetamise aeg.

Pane tähele! Paljud inimesed ilmselt ei oska arvestada faktiga, et isegi võlgnevuse tasumisel jäävad sealsed kanded nähtavale mitmeks aastaks. Näiteks pankade puhul on võimalik selliseid andmeid näha isegi kuni viis aastat peale võla tasumist, mis tähendab, et suurpankadega võivad igasugused krediidiga seotud tehingud olla võimatud pika aja jooksul.

 

Kas maksehäirete vältimiseks on võimalik ise midagi ära teha?

Nagu juba mainitud sai, siis endaga seotud võlakannetel tasub silma peal hoida. Mõnikord võib juhtuda, et maksehäire kohta on tehtud sissekanne eksituse tõttu, kuigi tegelikku võlga ei eksisteeri. Selliste vigade avastamine on puhtalt inimese enda kanda. Registripidajale on võimalik edasta valekannete kohta pretensioon.

Kasulik info! Andmete korrektuur tuleks aga alati teha enne, kui mõnd krediiditeenust on plaanis taotlema hakata, sest ebameeldivad üllatused ei ole üldiselt oodatud ning krediiditeenuse pakkuja silmis võib olla maine juba sellega rikutud.

Enamikel juhtudest on maksehäireregistrisse jõudnud kanded siiski õiged, mis omakorda tähendab, et tekkinud võla klaarimisega tuleb viivitamatult algust teha. Üldine reegel on, et mida kiiremini tekkinud võlg tasuda, seda nobedamalt laabub enda finantsalase maine taastamine.

Isegi juhul, kui tekkinud võlg on nii suur, et seda mõne kuuga ei ole võimalik kustutada, ei tasu sellest lasta end heidutada. Probleemi edasilükkamine ei vii ju tegelikult kuskile ning isegi väikeses jaos oma hapuks läinud kohustusi tasudes, viib eesmärk lõpuks soovitud sihile.

Eriti oluline on võlgade likvideerimine nende jaoks, kes lähemate aastate perspektiivis võiksid vajada kodulaenu. Nimelt on kodulaenu taotlemise puhul laitmatu maksekäitumise omamine eriti tähtis, sest pangad on oma tingimustes makseraskustesse sattunud taotleja puhul üsna jäigad. Võiks isegi öelda, et tõsiste või pidevate makseraskuste korral ei ole klassikalisest pangast kodulaenu saamine vaat, et üldse võimalik!

 

Kas maksehäirega on võimalik laenu saada?

Põletav küsimus maksehäiretega seonduvalt on ikka olnud see, et kas laenu on võimalik saada või siiski pigem mitte. Ehkki tavaliselt on vastus sellele küsimusele eitav, on siiski mõned võimalused, mille poole viimases hädas loota saab. Tõsi, kuigi klassikalisest pangast laenu küsimine on sellises olukorras ilmselt tulutu püüdlus, leidub sellisteks puhkudeks rida alternatiivseid ning täiesti arvestatavaid laenupakkujaid, kes laenu väljastamist teatud tingimustel siiski kaaluda võtavad.

Muidugi ei tasu arvata, et olles maksehäiretega kokku puutunud, on laenu võimalik saada sama headel tingimustel, kui “puhta lehena”. Üsna tõenäoliselt hindavad krediidiasutused selliste klientidega seotud riske kõrgemaks ning seetõttu pakuvad laenu kõrgema kuluga või nõuavad lisatagatise olemasolu. Ehk siis, maksehäirete korral ei ole laenamine võimatu missioon, kuid võib juhtuda, et laenu saamiseks, tuleb teenuse eest kõrgemat tasu maksta.

Kõige olulisem laenu taotlemisel maksehäirega on silmas pidada esiteks seda, kas võetud kohustust on võimalik täita. Mõnikord võib laenusoov tuleneda soovist oma kogunenud ning osalt juba hapuks läinud kohustused ühte krediidiasutusse koondada. Kõlab mõistliku sammuna, kuid enne selle astumist tuleb selgeks teha, kas sissetulekud tõepoolest võimaldavad laenu teenindada. Kui vastus sellele küsimusele on JAH, siis tasub igal juhul proovida.

Selle teema kokkuvõtteks võib öelda, et maksehäirega laenu saamine on raske, kuid see pole võimatu. Ükski ettevõte ei kuuluta, et meie juurest saab laenu maksehäirega, sest see heidaks nende tegevusele halba varju. Portaali kiirlaenud.ee ülevaade “Laen maksehäirega” koondab laenupakkujad, kust laenu saamine on keskmisest kergem.

 

Millistel tingimustel on võimalik maksehäirega laenu saada?

Kuigi üldine praktika näitab, et maksehäirega laenu saamine on võimatu, tasub siiski mõnest kohast proovida. Põhiline võimalus laenu saada on mõni lisatagatisega alusel väljastatav krediiditeenus. Sobida võivad näiteks hüpoteeklaen kinnisvara tagatisel või autolaen sõiduki tagatisel. Kuigi maksehäirete olemasolu näitab selgelt seda, et võib-olla ei peaks üldse laenama, on see siiski mõnikord hädavajalik.

Sellised laenuteenused on välja töötatud , kuna sobiva tagatise pakkumise kohustus annab laenuandjale lisakindluse nedeks juhtudeks, kui graafikujärgsete maksetega ikkagi probleemid peaksid tekkima. Kuigi laenu väljastamisel loodetakse, et seda ei juhtu, on panditud vara realiseerimine siiski üks ja sageli ka ainus variant, kuidas laenu väljastamisega seotud kulud siiski tasa saab teha.

Laen maksehäirega võimaluse kasutamise teiseks ning väga oluliseks eelduseks on piisava sissetuleku omamine, sest ilma selleta ei tule laenu saamine kõne alla. Kuna tavaliselt on sellise laenusoovi puhul tegemist eesmärgiga koondada oma senised kohustused ühe laenulepingu alla ehk teisisõnu soov oma kohustused refinantseerida, on piisava tuluallika omamine oluline nüanss, millest mööda ei saa kuidagi vaadata. Regulaarne sissetulek võimaldab võetud kohustust korrektselt teenindada, mistõttu on selle olemasolu ja tõendatavus maksehäirega laenamise puhul lepingu sõlmimise aluseks.

Kui sul on maksehäired, kuid soovid siiski laenata, ei tasu pöörduda klassikalise panga poole. Selleks on mõeldud alternatiivsed laenuandjad, kes on tagatisega laenude peale spetsialiseerunud. Väiksemaid krediidiasutusi tegutseb tänaseks hulgim ning tarbija jaoks tähendab see mõistagi valikuvõimalust. Kuna maksehäirega laenamine tähendab reeglina kõrgemaid intressi – ja muid kõrvalkulusid, siis tasub valida hoolikalt.

Pea meeles! Kuigi laenamine võib tunduda hädavajalik, ei tasu end siiski lõhki laenata.

Autorist lähemalt

Autorist lähemalt

Tarbimislaenud.ee on sõltumatu portaal, mis seletab lahti tarbimislaenudega seonduvad põhimured ja küsimused. NB! Tarbimislaenud.ee ei paku finantsteenust ning me ei võta külastajate ees vastutust finantsotsuste langetamise eest.

Sisukaart